Rechtbanken en gerechtshoven

Rechtbanken en Gerechtshoven

Onze tolken zijn de absolute specialisten op het gebied van tolkdiensten voor de Rechtspraak. Zij hebben hiervoor de SIGV-opleiding gevolgd en voldoen daarmee als enigen in Nederland aan de eisen voor specialisatie in het Register Beëdigde Tolken en Vertalers.
 
Onze tolken zijn op grond van opleiding en jarenlange ervaring in staat om processen simultaan fluisterend te vertalen, hetgeen ten goede komt aan de efficiëntie van een proces. Hierdoor duren de zittingen gemiddeld bijna de helft korter dan wanneer een niet-gespecialiseerde tolk wordt ingezet. Daarnaast beschikken onze tolken over een tolkenpas die is afgegeven door Bureau Wbtv waardoor zij sneller toegang hebben tot gerechtsgebouwen dan niet-registertolken. Hierdoor ondervinden zij geen onnodige vertraging door controles bij de poorten van gerechtsgebouwen.