Raad voor de Kinderbescherming

Raad voor de Kinderbescherming

Onze tolken worden sinds jaar en dag ingezet tijdens zittingen in het kader van een ondertoezichtstelling (ots); ook hierbij geldt dat zij tijdens een zitting kunnen terugvallen op hun opleiding als gerechtstolk waarin veel aandacht is besteed aan tolktechnieken en terminologie die onmisbaar zijn voor dergelijke zittingen. Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van tolktechnieken als simultaan en simultaan fluisterend tolken.