Tolkdiensten

Tolkdiensten

Tolken is een manier van vertalen om mondelinge communicatie mogelijk te maken tussen twee of meerdere personen. Daarvoor kennen we verschillende technieken:
 

 • Simultaantolken: Dit is het direct vertalen van een gesprek, al dan niet gebruikmakend van een draadloos communicatiesysteem.
   
 • Consecutief tolken: Dit is het samenvattend vertalen van een gesprek waarbij de tolk steeds na een paar zinnen over gaat tot het vertalen van het gesprek.
   
 • Congrestolken: Dit is het simultaan vertalen van een toespraak of lezing vanuit een geluidsdichte cabine tijdens bijvoorbeeld een congres waarbij gebruik wordt gemaakt van een draadloos communicatiesysteem.
   
 • Fluisterend simultaantolken: Dit is het fluisterend simultaan vertalen van een gesprek, meestal naar één persoon. Dit is een techniek die vaak wordt toegepast tijdens zittingen bij een rechtbank.
   
 • Gesprekstolken is een vorm van consecutief tolken met het verschil dat dit een techniek is die veelal wordt toegepast op het vertalen van een gesprek tussen enkele personen zoals bijvoorbeeld een gesprek tussen advocaat en cliënt.