Onze coöperatie

Onze coöperatie

De SIGV Tolken en Vertalers Coöperatie U.A. is een coöperatie zonder winstoogmerk en is opgericht in 2013 door de Vereniging van SIGV-Gerechtstolken en Juridisch Vertalers met als doel om haar klanten op een zo efficiënt mogelijke wijze te voorzien van tolk en vertaaldiensten.
 
Tot voor kort was u als klant alleen aangewezen op bemiddelingsbureaus voor uw vertaling of tolkdienst. Bemiddelingsbureaus hebben te maken met veel overheadkosten die aan u worden doorberekend. Daarnaast moeten deze bureaus ook nog winst maken en ook dit wordt u in rekening gebracht. Onze filosofie luidt: breng tolken en vertalers en de klant rechtstreeks tot elkaar zonder onnodige kosten voor de klant. Ons coöperatieve systeem heeft voor u als voordeel dat u geen kosten betaalt voor overhead en winst. Doordat wij geen winstoogmerk hebben, krijgen onze tolken en vertalers een betere beloning voor hun werk, hetgeen ook weer ten goede komt aan de kwaliteit van uw vertaling.